Showing all 13 results

-16%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inventer hòa lưới 8.8KW – 3 Pha SOFAR 8.8KTL-X

22.300.000 18.745.000
ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
-21%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inventer hòa lưới 7.5KW – 1 Pha SOFAR 7.5KTLM

17.500.000 13.750.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 3KW 1 pha

14.980.000
ĐẶT HÀNG
-34%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Biến tần Inverter SOFAR SOLAR 5KW (5KTLM-G2)

16.417.000 10.800.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SunGrow 1 pha 5KW

17.850.000
ĐẶT HÀNG
-29%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 3Kw (3000TL-G3)

10.500.000 7.500.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 6KW 1 pha

ĐẶT HÀNG
-16%
12.500.000 10.500.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 10KW 3 pha

ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-1P5K-4G5kw 1 pha, 2 MPPT

13.850.000
ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-3P10K-4G10KW 3 pha, 2 MPPT

27.850.000
ĐẶT HÀNG