17.500.000 13.750.000

Công suất DC max:9980W
Điện áp DC max:600V
Điện áp khởi động:120V
Phạm vi MPPT hoạt động:300V – 520V
Dòng điện MPPT max:22A/11A
MPP Tracker:2/1