Showing 1–40 of 54 results

-29%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 3Kw (3000TL-G3)

10.500.000 7.500.000
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono AESolar 375Wp

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN370-72M Mono

ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 3KW 1 pha

14.980.000
ĐẶT HÀNG

GOI LAP DAT ĐIỆN MẶT TRỜI

Lắp đặt trọn gói hệ 5kwp-3 pha

0
ĐẶT HÀNG
-16%
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono AESolar 380Wp

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN 395W | VSUN395-72M

ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SunGrow 1 pha 5KW

17.850.000
ĐẶT HÀNG
-15%
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono CanadianSolar 390Wp

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN mono 405W Half Cell

ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 6KW 1 pha

ĐẶT HÀNG
-16%
12.500.000 10.500.000
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono CanadianSolar 435Wp

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN mono 450W Half Cell

ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 10KW 3 pha

ĐẶT HÀNG

GOI LAP DAT ĐIỆN MẶT TRỜI

Lắp đặt trọn gói hệ 5kwp-3 pha

80.000.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-1P5K-4G5kw 1 pha, 2 MPPT

13.850.000
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời Poly HiKu CanadianSolar 405Wp

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm Pin năng lượng mặt trời VSun 350-72P

ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
-16%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inventer hòa lưới 8.8KW – 3 Pha SOFAR 8.8KTL-X

22.300.000 18.745.000
ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI 445W

ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
-21%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inventer hòa lưới 7.5KW – 1 Pha SOFAR 7.5KTLM

17.500.000 13.750.000
ĐẶT HÀNG

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-3P10K-4G10KW 3 pha, 2 MPPT

27.850.000
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin mặt trời JA solar 435W

ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
-34%

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Biến tần Inverter SOFAR SOLAR 5KW (5KTLM-G2)

16.417.000 10.800.000
ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời V Sun330-72P

ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin mặt trời Ja solar 445W

ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI 450W

ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG
-29%
850.000 600.000
ĐẶT HÀNG
-53%
ĐẶT HÀNG