17.850.000

Inverter hòa lưới SunGrow 1 pha 5KW
Thương hiệu: SUNGROW
Hiển thị: LCD
Hiệu suất tối đa: 98.4%
Cấp bảo vệ: IP65
Chuẩn truyền thông: WIFI
Bảo hành : 5 Năm