SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-35%
2.000.000 1.300.000
-28%
2.300.000 1.650.000
-29%
1.900.000 1.350.000
-26%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W

1.700.000 1.250.000

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

-39%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W

1.550.000 950.000
-30%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn NLMT Phi thuyền siêu sáng 400W

2.500.000 1.750.000
-28%
2.300.000 1.650.000
-29%
850.000 600.000
-29%
1.900.000 1.350.000
-29%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn Năng Lượng Mặt trời Trụ Cổng

1.750.000 1.250.000
-20%
1.500.000 1.200.000
-20%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn năng lượng mặt trời liền thể 150W

1.150.000 920.000
-26%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W

1.700.000 1.250.000
-35%
2.000.000 1.300.000

INVERTER – BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 10KW 3 pha

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 6KW 1 pha

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SunGrow 1 pha 5KW

17.850.000

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới SUNGROW 3KW 1 pha

14.980.000

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-3P10K-4G10KW 3 pha, 2 MPPT

27.850.000

INVERTER - BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Inverter hòa lưới Solis-1P5K-4G5kw 1 pha, 2 MPPT

13.850.000

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin mặt trời Ja solar 445W

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin mặt trời JA solar 435W

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm Pin năng lượng mặt trời VSun 350-72P

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN mono 450W Half Cell

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN mono 405W Half Cell

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN 395W | VSUN395-72M

SOLAR PV – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời VSUN370-72M Mono

PHỤ KIỆN