14.980.000

Inverter hòa lưới SUNGROW 3KW 1 pha
Thương hiệu: SUNGROW
Hiển thị: LCD
Hiệu suất tối đa: 98.4%
Cấp bảo vệ: IP65
Chuẩn truyền thông: WIFI
Bảo hành : 5 Năm